top
logo


Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

Tczew

Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa prężnie już od 2005 roku. Wykłady prowadzone są 2-3 razy w miesiącu  o tematyce społecznej, kulturalnej, prozdrowotnej, prawnej. Poruszają zagadnienia historyczne Tczewa i woj. pomorskiego, higieny i dbałości o kondycję psychiczną i fizyczną, a także ekologicznego wolontariatu, wszechświata, psychologii wieku dojrzałego, itp. Odbywają się w Fabryce Sztuk przy ul. 30-go Stycznia w Tczewie (Muzeum Wisły).

 

Oprócz wykładów do dyspozycji słuchaczy TUTW są  warsztaty tematyczne np. (rękodzieła artystyczne), gimnastyka, oraz okresowo inne formy aktywności.

 

TUTW efektywnie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, np. m. in. z Bramą, Forum Inicjatyw Społecznych, Fundacją dla Tczewa.

                                  


 

 

 

 

 

nowy rok 2016


 

         Zdjęcia z różnych form działalności

 

Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

w zakładce Galeria.

       

          Wyciąg ze statutu Stowarzyszenia:


          Działalność statutowa ma na celu:

      -  zachowanie i zwiększenie intelektualnej i psychiczno-fizycznej aktywności członków,

      -  prowadzenie edukacji w zakresie różnych dziedzin nauki;

      -  propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego;

      -  przełamywanie procesu izolacji osób starszych;

      -  integracja seniorów i osób niepełnosprawnych;

      -  poprawa sprawności ruchowej;

      -  aktywne zagospodarowywanie wolnego czasu;

      -  przeciwdziałanie demencji starczej;

      -  łagodzenie skutków procesu starzenia się;

      -  międzypokoleniowa wymiana doświadczeń życiowych;

      -  umożliwienie bycia potrzebnym i użytecznym;

      -  uaktualnianie i wzbogacanie posiadanej wiedzy;

      -  nauka i umożliwianie godnego starzenia się.

  § 8

           Członkiem  Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.

  § 9

       Członkiem zostaje osoba, która złożyła deklarację i uiściła składkę."

 

    Warunki  pozastatutowe to:

-  otwarty na wiedzę umysł,

-  ciekawość świata,

-  chęć spędzania czasu w ciekawym towarzystwie,

-  skłonność do dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem.

       Aktualna  wysokość  składki  wynosi 50,- zł na rok. Wszystkich  zainteresowanych  aktywnym  i  pożytecznym  spędzaniem  czasu, zapraszamy  do zapisania  się  i  uczestnictwa  w  życiu  naszej  społeczności.

       Wpłaty składek na nowy rok akademicki można dokonać w biurze TUTW albo bezpośrednio przelewem na konto:
           Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
ul. 30-Stycznia 4, Tczew
Nr konta  07 8345 0006 2002 0003 8276 0001

   Tytuł płatności należy podać:
"składka członkowska za rok 2015/16
 
Po wpłacie na konto konieczne jest dostarczenie potwierdzenia przelewu.

 

      Biuro Uniwersytetu czynne dla słuchaczy i zainteresowanych:

      w poniedziałki w godz. 9.30 - 11.30

      w  środy  w godz. 9.30 - 13.30

          w Fundacji POKOLENIA przy ul. Obr. Westerplatte 6 / DOMOFON nr 1   

 

              Serdecznie zapraszamy!          

 

Sonda

Jak często zaglądasz na naszą stronę ?
 

Obecni Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

bottom

Dla (C) 2005-2010 Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zaprojektowane przez Nikodem Michalak.