top
logo


Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Tczew                                

 

Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa prężnie już od 2004 roku. Wykłady prowadzone są 2-3 razy w miesiącu  o tematyce społecznej, kulturalnej, prozdrowotnej, prawnej. Poruszają zagadnienia historyczne Tczewa i woj. pomorskiego, higieny i dbałości o kondycję psychiczną i fizyczną, a także ekologicznego wolontariatu, wszechświata, psychologii wieku dojrzałego, itp. Odbywają się w Fabryce Sztuk przy ul. 30-go Stycznia w Tczewie (Muzeum Wisły).

 

Oprócz wykładów do dyspozycji słuchaczy TUTW są  warsztaty tematyczne np. (rękodzieła artystyczne), gimnastyka, oraz okresowo inne formy aktywności.

 

TUTW efektywnie współpracuje z innymi organizacjami porządkowymi, np. m. in. z Bramą, Forum Inicjatyw Społecznych, Fundacją dla Tczewa.

 

        Działalność statutowa ma na celu:

      -  zachowanie i zwiększenie intelektualnej i psychiczno-fizycznej aktywności członków,

      -  prowadzenie edukacji w zakresie różnych dziedzin nauki;

      -  propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego;

      -  przełamywanie procesu izolacji osób starszych;

      -  integracja seniorów i osób niepełnosprawnych;

      -  poprawa sprawności ruchowej;

      -  aktywne zagospodarowywanie wolnego czasu;

      -  przeciwdziałanie demencji starczej;

      -  łagodzenie skutków procesu starzenia się;

      -  międzypokoleniowa wymiana doswiadczeń życiowych;

      -  umożliwienie bycia potrzebnym i użytecznym;

      -  uaktualnianie i wzbogacanie posiadanej wiedzy;

      -  nauka i umożliwianie godnego starzenia się.

 

      Biuro Uniwersytetu czynne dla słuchaczy i chętnych:

      w poniedziałki w godz. 9.30 - 11.30

          w Fundacji POKOLENIA przy ul. Obr. Westerplatte 6 / DOMOFON nr 1   

 

              Serdecznie zapraszamy!          

 

bottom

Dla (C) 2005-2010 Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zaprojektowane przez Nikodem Michalak.