top
logo

Obecni Goście

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

                               Z a w i a d o m i e n i e

 

Zarząd Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwołuje na

dzień 10 czerwca 2021 roku, godz. 14:30 w Centrum Kultury

i Sztuki w Tczewie ul. Wyszyńskiego 10 Walne Zebranie

Sprawozdawczo - Wyborcze Członkówz następującym

porządkiem obrad:

    1/ Otwarcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

        Wyborczego Członków przez Przewodniczącą Zarządu,

    2/ Wybór Przewodniczącego i Sekretarz Walnego Zebrania

        Członków,

    3/ Wybór Komisji Skrutacyjnej, 

    4/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;

    5/ Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków;

    6/ Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania

        Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał,

    7/ Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności

        TUTW za 2020;

    8/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z

        działalności TUTW za rok 2020;

    9/ Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok

        rozliczeniowy 2020,

  10/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania

        finansowego za rok sprawozdawczy 2020,

  11/ Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za

        2020 rok;

  12/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac

        Komisji Rewizyjnej za rok 2020;

  13/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

        Zarządowi TUTW,

  14/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji

        Rewizyjnej TUTW,

  15/ Wybory do Zarządu Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego

        Wieku na kadencję 2021 - 2025;

  16/ Wybory do Komisji Rewizyjnej Tczewskiego Uniwersytetu

        Trzeciego na kadencję 2021 - 2025;

  17/ Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Zarządu; 

  18/ Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Komisji Rewizyjnej,

  19/ Przedstawienie protokółu Komisji Uchwał i Wniosków;

  20/ Wolne wnioski i zakończenie;

  21/ Występ zespołu muzyczno – wokalnego studentów

        z Bydgoszczy

 

W przypadku braku kworum ustala się, godz. 15:00 na

rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.

                             OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

  Powyższe zawiadomienie przyjmuję do wiadomości i

  potwierdzam odbiór.


bottom

Designed by Digiter ®