top
logo

Obecni Goście

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

        Dnia 3.10.2017 w. w Centrum Kultury odbyła się już 13

inauguracja roku akademickiego 2017/18 TUTW w Tczewie.

Jak przystało na uczelnię, na wstępie studenci Tczewskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku odśpiewali hymn „Gaudeamus …”

           gaudeamus

IMG 0036a
Następnie przewodnicząca Zarządu TUTW powitała zaproszonych

gości; ks. A. Dunajskiego, starostę T. Dzwonkowskiego,

prezydenta miasta Mirosława Pobłockiego, Witolda Sosnowskiego,

dyrektora Fabryki Sztuk Alicję Gajewską, będących członkami

senatu TUTW; radnego Rajmunda Dominikowskiego oraz

słuchaczy.

IMG 0029a IMG 20171003 150803a

IMG 0021a

      W dalszej części przewodnicząca Zarządu TUTW przedstawiła

propozycje programowe i zamierzenia Uniwersytetu.

Problematyką wiodącą wykładów w roku akademickim 2017/18

będą zagadnienia medyczne. Plan wykładów można zobaczyć

pod linkiem Plan wykładów.

        Poza tym tradycyjną sferą działania uniwersutetu są:

- działalność artystyczna,

- rozwijana działalność teatralna,

- wyjazdy i okazjonalne przedsięwzięcia.

 

IMG 0055a

   W imieniu nowych studentów uniwersytetu, trzy panie - złożyły

wobec Panów Starosty T.Dzwonkowskiego i Prezydenta 

M.Pobłockiego uroczyste ślubowanie.

IMG 0032a IMG 0031a  

       Wykład inauguracyjny na temat „Godności osoby ludzkiej”

wygłosił ksiądz dr Antoni Dunajski, członek senatu TUTW.

IMG 0059a IMG 0044a

    Prowadzący wykład nakreślił różne rozumienie pojęcia osoby

oraz pojęcia godności. Na przestrzeni historii pojęcie osoby

rozumiane było, m.in. jako aktorstwo w realizacji siebie, osoba

jako ktoś kto ma pewne prawa, osoba jako natura umysłu, osoba 

jako podmiot rozumnych i wolnych działań czy niezbywalnych

praw.

       Podobnie nakreślone zostało pojęcie godności w różnych

okresach historii. Przewinęły się tutaj pojęcia godności jako:

pozycja społeczna, pozycja ekonomiczna, godność dziedziczenia,

godność polityczna wynikająca z mianowania oraz godność jako

szczególna wartość w relacjach międzyludzkich.

IMG 0053a

 

  Ważne znaczenie ma dla każdego z nas poczucie wewnętrznej

godności. Godność jest określana także jako niezbywalna

cecha, jako warunek konieczny człowieczeństwa. Nasza

indywidualna godność -  czego trzeba sobie dać sprawę - jest

podstawą godności szerszych grup społecznych, na przykład

róznych środowisk.

   Trzeba sobie także uświadomić skutki nadmiaru godności,

jak i niedoboru godności. Jedno objawia się nadmiernym

przerostem i negatywnie odbieranym "dodawaniem" sobie

godności. Skutkiem drugiego objawu - niedoboru - może być

brak wiary w siebie, nadmierny samokrytycyzm czy zaniżanie

własnej wartości.

IMG 0056a

     Ciekawym zgadnieniem zasygnalizowanym przez wykładowcę

były kryteria rozpoznawania godności. W tym przypadku za

istotne kryterium należy uważać zgodność postępowania

z własnym systemem wartości.

    W końcowym fragmencie wykładu zasygnalizowane zostało 

zaangażowanie C.Kamila Norwida w promowanie godności

ludzkiej, jako pogląd opozycyjny w stosunku do teorii ewolucji

Darwina. Zaproponował on założenie Towarzystwa Uszanowania

Człowieka.

       Na zakończenie zebrani wysłuchali koncertu pieśni w

wykonaniu chóru „Passionata” pod dyrygenturą Moniki Bławat.

IMG 0073a

 

Opracowała: Maria Witkiewicz i W.Jurek

...


bottom

Designed by Digiter ®