top
logo

Obecni Goście

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

      Kulminacyjnym punktem inauguracji otwarcia nowego roku

akademickiego 2018/19, był wykład pani profesor dr hab. Anety

Lewińskiej pt. „Etos nauki w dawnych tekstach szkolnych. Nauka

w czasach dawnych na terenie Pomorza”.

RM 1 20

        Ciekawostką jest to, że, obowiązek nauki został wprowadzony na

ziemiach polskich najwcześniej w zaborze pruskim. Motorem nauczania jak

i uczenia się było stwierdzenie, że "Nie wiedzieć czegoś nie jest hańbą, ale

ohydą jest niechcieć niczego się nauczyć" (Onderka 1845). Niestety dla wielu

współcześnie żyjących stwierdzenie to nie jest motywujące.

      Obowiązek nauki wyglądał wtedy zupełnie inaczej niż dzisiaj. Z racji

rolniczego charakteru tamtejszej gospodarki, głównym i najważniejszym

zajęciem dzieci była pomoc rodzicom w robotach na polu. Nauka odbywała się 

głównie w okresach kiedy prac polowych było mało.

Etos nauki 02

     Żródłem wiedzy były m.in. elementarze w formie niewielkich książeczek.

  Celem władz było nauczenie ludu czytania tego co władza napisała.  

       Tak jak rozwijało się społeczeństwo i motywacje wałdz, tak też na

przestrzeni  lat różnie pojmowano sens nauki.

      Naukę rozumiano m.in. jako wartość absolutną. Wielu jednak nie

odczuwało potrzeby poznawania nowych treści, uważając za bardziej

praktyczne zajmowanie się przyjemniejszymi zajęciami.

     Motywującym dla niektórych mogło być pojmowanie nauki jak coś, co

mogło być zaskarbieniem sobie łask bożych. Nauka w tej koncepcji była

"świętym" obowiązkiem. 

    Częstą metodą nauczania było zwykłe sylabizowanie bez koniecności

rozumienia tekstu. W tym przypadku priorytetem była nauka oprta na

posłuszeństwie.

Etos nauki 03

         Z czasem - z racji ciągle trwających zaborów nauka miała mieć charakter

patriotyczny. Miała umożliwiać wychowywanie światłych, dobrych i dzielnych

Polaków, a w następnej kolejności urosła do miana bogactwa narodowego.

         Pojawia się też rozumienie nauki jako czegoś praktycznego co obrazują

następujące powiedzonka:

Etos nauki 05

  .Nie obce jest też pojęcie nauki jako procesu, który wymaga zaangażowania

ze strony nauczyciela. Stawia się wymagania systemowi nauczania, który

powinien uczyć myśleć. Tutaj pamięciowe uczenie jest jest uważane za

nieefektywne, natomiast docenia się przeprowadzanie ćwiczeń, czyli

podejścia praktycznego. Dobrfze to obrazuje powiedzenie Benjamina

Franklina.

Etos nauki 06

 

        Źródłem wiedzy o nauczaniu są także Kroniki Wiejskich Szkół. Ciekawe,

że zachowały się kroniki m.in. z Lisewa, Małej Słońcy czy Ocypla.

 

        Niestety w okresie wojennym nauczanie w języku polskim zostało

zakazane. Szkoły polskie zostały zamknięte, a nauka po polsku zeszła do

podziemia i miała charakter konspiracyjny. Nie obyło się bez ofiar.

                          Etos nauki 07

     Kolejna epoka  spowodowała inne wyzwania, a co za tym idzie

postawiła przed nauką, nauczycielami i uczącymi się nowe wyzwania.

     Dla okresu sojalizmu charkterystycznym motywatorem było "zadanie".

Także nauka była tak postrzegana, o czym świadczy nastepujący tekst:

"Droga Redakcjo! My uczniowie pracujemy usilnie i dołożymy wszystkich

starań, by wywiązać się ze swojego zobowiązania. Przemów jednak do sumień

budowniczych naszego apwilonu szkolnego Klasa V z Małej Słońcy, pow.

Tczew (MS.1969)".

        Nie było też rzadkością traktowanie nauki jako przyjemności

poznawczej. Wielu chciało się uczyć i poznawać na przykład "życie i kulturę

Kraju Rad".

Każdy z tych elementów mimo pewnych założeń i celów - jak to zwykle

w życiu bywa, "szedł" własną drogą.

Etos nauki 08

    Szybki rozwój techniki spowodował szybko idące zmiany w systemach 

nauczania i uczenia się. To pokolenie nazywane jest  "pokoleniem XD".

      Jednak niezależnie od epoki, stosowania i wykorzystywania różnych

osiągnięć proces uczenia i uczenia się jest mniej lub bardziej skuteczny

w zależności od zastosowanej metodologii. Obrazuje to "piramida

zapamiętywania".

Etos nauki 11

 

Ciągle aktualne i chyba najbardziej trafne jest stwierdzenie Heraklita.

          Etos nauki 09

...


bottom

Designed by Digiter ®