top
logo

Obecni Goście

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

                     Nowy Rok Akademicki 2021/2022.

       Już po raz 16-ty słuchacze Tczewskiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku, odśpiewali radosna pieśń studentów

GOUDEAMUS  IGITUR.

      Przewodnicząca Zarządu Pani Maria Banna, w imieniu

własnym i słuchaczy serdecznie powitała przybyłych na

uroczystość, zaproszonych gości: Senatora R.P. Pana Ryszarda

Świlskiego, Starostę  Powiatu Tczewskiego Pana Mirosława

Augustyna, Członków Rady Senatu TUTW; Panią Dr Adę Rusiecką

i Księdza Prałata dr Antoniego Dunajskiego, Dyrektora CKiS

Tomasza Hildebrandta oraz licznie przybyłych na dzisiejszą

uroczystość słuchaczy i sympatyków naszego Uniwersytetu.

    Senator RP Ryszard Świlski oraz p. Mirosław Augustyn przyjęli

ślubowanie od nowo przyjętych studentów, wraz z wręczeniem

indeksów.

   W dalszej kolejności przewodnicząca przekazała informacje o

Uniwersytecie i uwarunkowaniach prawnych jako Stowarzyszenia.

Zaznaczyła, że praca członków Zarządu jest wyłącznie pracą

społeczną. Zarząd TUTW opiera swoją działalność na realizacji

zadań publicznych dofinansowanych ze środków Gminy Miejskiej

w Tczewie oraz Powiatu Tczewskiego. Maria Banna, wspomniała

również, o chwilowych trudnościach w realizowaniu w

dotychczasowej formie zadań, szczególnie wykładów.

      Pozostałą działalność czyli gimnastyka usprawniająca ,

aquaspinning, spotkania integracyjne w terenie, wyjazdy do

teatru i opery, a także warsztaty rękodzieła artystycznego i

warsztaty teatralne, podczas których przygotowywano dwa

spektakle, realizowane były i są na bieżąco. Powyższe zajęcia

odbywały się z zachowaniem bezpieczeństwa i wszelkich 

wymogów sanitarnych.

    Inaugurację Roku Akademickiego zakończyła premiera

widowiska pn.:” Międzypokoleniowy Wieczór Poetycko -

Literacko-Muzyczny. Każdy odczuwa ją inaczej” z udziałem

studentów Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

utalentowanej młodzieży szkół średnich oraz studentów

Uczelni Muzycznej w Gdańsku, którzy zapewnili oprawę

muzyczną podczas wydarzenia kulturalnego. 

    Zadanie publiczne zrealizowano ze środków finansowych

Powiatu Tczewskiego . Widowisko powstało na podstawie

przesłanych wierszy o czasie pandemii. Wyróżnione wiersze,

w których autorska wyobraźnia i refleksja nad sytuacją

pandemiczną stały się inspiracją do napisania przez

reżysera P. Piotra Weintza scenariusza do powyższego

widowiska teatralnego . Jury wyłoniło 9 laureatów, którzy

zostali wyróżnieni i nagrodzeni.

    Było to nasze pierwsze przedsięwzięcie tego rodzaju.

Publiczność  owacjami nagrodziła występ całego zespołu

teatru TUTW. Wszystkie autorskie wiersze zostaną

sukcesywnie publikowane na łamach Kuriera Tczewskiego. 

    Na zakończenie P. Maria Banna złożyła serdeczne

życzenia Słuchaczom oraz licznie przybyłym Gościom. 

    W dobie pandemii, życzę Państwu wytrwałości, siły ,

dbałości o siebie  i zdrowie rodziny. 

    Znajdź dzisiaj kilka minut, by usiąść w ciszy i po prostu,

bądź wdzięczny za wszystko co masz

M.B.


bottom

Designed by Digiter ®