top
logo

Obecni Goście

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

                              Projekt „Szansa na przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 06. Integracja; Działanie 06.02. Usługi

Społeczne; Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.


Wnioskodawca: Diecezja Pelplińska
Partnerzy: Gmina Tczew oraz Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Okres realizacji : 02.01. 2018 – 31.12.2020
Wartość projektu: 2087744,68 zł, kwota dofinansowania: 1983357,45 zł.

 

Adresatami są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

oraz ich rodziny:
1. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat,
2. Seniorzy – osoby powyżej 60 roku życia, niesamodzielne lub niepełnosprawne.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych

skierowanych do rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

społecznym, a więc:

a) wsparcie młodych ludzi w rozwoju ich podstawowych kompetencji

interpersonalnych w zakresie komunikacji i współpracy w grupie,

b) rozwijanie kreatywności i prawidłowej postawy prospołecznej,

c) integracja międzypokoleniowa łącząca dzieci, młodzież i seniorów,

d) aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społeczności zwiększające

szansę uniknięcia samotności, izolacji społecznej i wykluczenia.

 

Działania:

A/ dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w Placówkach Wsparcia Dziennego

w Tczewie (ul. Wodna 6) i Lubiszewie Tczewskim (ul. Sportowa 10):

  -zajęcia w zakresie terapii pedagogiczno-psychologicznej np. warsztaty

   interpersonalne, zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, warsztaty z artterapii,

   zajęcia terapeutyczne, logopedyczne i psychologiczne, 

- działania wspierające rozwój kulturalny: wyjazdy do teatrów, opery,

  muzeów,

- organizacja obozów terapeutycznych i naukowych i wyjść/wyjazdów

  uspołeczniających w czasie ferii wakacji i ferii zimowych;

- organizacja zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego dla młodzieży,

- działania wspierające i rozwijające zainteresowania, np. warsztaty

  nauk ścisłych, techniczno-informatycznych, językowych, warsztaty

  artystyczne itp.;

- poradnictwo prawne dla rodziców.

B/dla seniorów w Klubie Seniora Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego

    Wieku i Klubie Aktywnego Seniora w Lubiszewie:

- warsztaty tematyczne: sztuk użytkowych, taneczne, teatralne, dobrego

   wizerunku, aktywności fizycznej, informatyczne itp.;

- wyjazdy i wycieczki np. do Opery w Gdańsku, Teatru Muzycznego w Gdyni,

   wycieczki, wyjazdy artystyczno - terapeutyczne;

- spotkania z ekspertami, naukowcami i „ludźmi ciekawymi” np.:

  aktywność w starszym wieku - jak twórczo spędzać wolny czas; znaczenie

  osób starszych w społeczeństwie na przestrzeni wieków, życie seniorów

  dawniej i dziś; pamięć seniorów - jak się zmienia i jak z niej korzystać,

  nowoczesne technologie w służbie pamięci, komunikacja międzypokoleniowa

  i z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu, miejsca szczególnie

  ważne dla seniorów w Tczewie i okolicach.

 

Kontakt

Biuro Projektu, ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

email: : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. HYPERLINK "mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."

 

 

Koordynator Projektu: Danuta Ziemann

Asystent Koordynatora Projektu: Aneta Pestka Dymowska

 

Informacje o projekcie dostępne są także:

http://diecezja-pelplin.pl/diecezja/projekty-unijne

http://katolik.tczew.pl/33/projekt-ue-szansa-na-przyszlosc-

https://web.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Placówka-Wsparcia-Dziennego-Się-Dzieje-248255765718468/?_rdc=1&_rdr

 

Ulotka 1 Szanasa na przyszo

Ulotka 2 Szanasa na przyszo

...


bottom

Designed by Digiter ®